Regulamin

Niniejszy regulamin korzystania ze strony loty-24.pl stanowi nieodłączną część zgody użytkownika, który będzie czerpał z niej informacje lub skorzysta z ofert produktów, usług na niej prezentowanych.

  1. Właścicielem strony jest osoba prywatna, która użycza powierzchnię reklamową strony loty-24.pl innym podmiotom:
  • w przypadku wyszukiwania, rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych – Kiwi.com sro, nr identyfikacyjny firmy: 29352886, z siedzibą pod adresem Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, Kod pocztowy 625 00 Brno , Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sygnatura C 74565, numer identyfikacji podatkowej CZ29352886
  1. Właściciel strony loty-24.pl nie sprzedaje i nie dokonuje rezerwacji lotów, a jedynie prezentuje oferty, usługi innych firm, które takowe oferują.
  2. Właściciel strony loty-24.pl nie zbiera i nie gromadzi żadnych danych osobowych klientów / osób /, które odwiedzają stronę.
  3. Stosowanie przepisów RODO: Gromadzenie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. W przypadku użytkowników, którzy chcą przejrzeć naszą witrynę internetową, gromadzimy następujące dane niezbędne ze względów technicznych do wyświetlenia naszej strony na urządzeniu użytkownika i zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO: – Adres IP – Data i godziny zapytania – Różnica między strefą czasową użytkownika, a czasem uniwersalnym (GMT) – Treść żądania (konkretna strona) – Status dostępu / kod statusu HTTP – Ilość danych przesyłanych w każdym przypadku – witryna, z której przesłano żądanie – przeglądarka – system operacyjny i jego interfejs – język i wersja przeglądarki
  4. Właściciel strony nie jest stroną w sprawach spornych powstałych pomiędzy klientem, który skorzystał z jednej / lub wielu / ofert zamieszczonych na niniejszej stronie. W przypadku reklamacji i rozwiązania problemów wynikłych skorzystania z oferty (ofert), należy bezpośrednio kierować się do właściciela (firmy) oferującej dany produkt (usługę).
  5. Właściciel strony oświadcza, że mimo starań w przekazie rzetelnej informacji na temat rezerwacji lotów,  mogą się wkraść nieścisłości lub być na daną chwilę nie aktualne. W takich przypadkach uczulam aby każdy decydujący się na ofertę zamieszczoną na loty-24.pl , dokładnie zapoznawał się z regulaminem i informacjami jakie dostarcza firma z danej ofert, usługi (na jego stronie ):
  1. W przypadku zadawanych pytań odnośnie ofert, usług dotyczących rezerwacji, wyszukiwania, kupna, płatności, reklamacji i innych można skorzystać z pomocy na stronach właścicieli ofert:
  1. Prezentowane oferty na stronie loty-24.pl, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu cywilnego.