Procedury Covid-19

Nowe procedury na lotniskach związane z Covid-19

Osoby, które planują podróż samolotem, z powodu zagrożenia koronawirusem, muszą liczyć się ze zmianą organizacji, funkcjonowania oraz przeprowadzania odpraw pasażerskich i wylotów.

Zasady funkcjonowania na lotnisku według wdrożonych procedur bezpieczny lot

W trosce o bezpieczeństwo pasażerów i załóg wszystkie rejsy z lotnisk w Polsce są realizowane z zachowaniem najwyższych standardów oraz przepisów, zgodnie ze złożoną przez rząd procedurą bezpieczny lot. Obejmuje ona zasady bezpieczeństwa, które obowiązują zarówno na każdym polskim lotnisku, jak i na pokładzie samolotów. Zostały one opracowane zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz międzynarodowych organizacji branżowych.

Wydłużony czas odprawy pasażerów – musisz stawić się na lotnisku z pewnym zapasem czasowym

Każdy pasażer, który przebywa na lotnisku, powinien liczyć się z wydłużonym okresem odpraw i nowymi procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa. Działania te są uwarunkowane większym nakładem czasowym oraz zaangażowaniem personelu. Dlatego też pasażerowie przybywający na odprawę powinni wziąć pod uwagę, że jakiekolwiek opóźnienia wynikające z ich winy mogą skutkować brakiem dopuszczenia do odprawy, a tym samym odwołaniem ich rezerwacji. Jest to spore zaskoczenie, szczególnie dla tych pasażerów, którzy wiecznie spóźniali się na odprawę i zwlekali z dojazdem na lotnisko do ostatniej niemalże chwili.

Jaki bagaż podręczny można zabrać na pokład samolotu? Dokładne wymiary i waga

Z powodu zagrożenia Covid-19 na pokład można zabrać bagaż podręczny o wymiarach 55 cm na 40 cm na 23 cm i wadze do 8 kg. W bagażu podręcznym nie mogą znajdować się żadne niebezpieczne substancje ani przedmioty. Podczas całej podróży każdy pasażer powinien posiadać przy sobie maseczkę ochronną, którą ma w obowiązku założyć. Obowiązek ten dotyczy nie tylko pobytu na lotnisku, ale również jest ściśle kontrolowany na pokładzie samolotu. Osoby, które z różnych względów zapomniały lub nie mają przy sobie wymaganej maseczki, mogą zakupić ją w sklepach lotniskowych.

Obowiązkowe dokumenty potwierdzające wylot – procedury i formalności przy odprawie . Co z osobami, które zmuszone są podróżować z opiekunem/ asystentem medycznym?

Warto pamiętać o tym, że w trakcie odprawy niezbędne jest zachowanie odpowiedniej odległości w terminalu. Dotyczy to takich stanowisk, jak sektor kontroli bezpieczeństwa lub paszportowy, w rękawie, przy odbiorze bagażu i na zewnątrz. Oznacza to, że pasażerowie nie powinni mieć ze sobą bezpośredniego kontaktu ani też przez długi czas przebywać w dużym skupisku osób. Pasażerowie planujący wylot powinni zawsze mieć przy sobie potwierdzenie rezerwacji z widocznym numerem lub numerem biletu lub też kartę pokładową.

Odprawa na lotnisku odbywa się z zachowaniem środków ochrony indywidualnej, które wykorzystywane są przez pracowników. Należy pamiętać, że wstęp do terminala jest możliwy tylko dla osób, które posiadają ważny bilet lotniczy. W uzasadnionych przypadkach wstęp może mieć również osoba asystująca, szczególnie, gdy podróżnym jest osoba niepełnosprawna lub wymagająca ciągłej opieki medycznej lub wsparcia terapeuty, opiekuna osób starszych czy opiekuna medycznego.

Obowiązkowe dezynfekowanie rąk i procedury odkażania stanowisk obsługi pasażerów

Powierzchnie mające kontakt z pasażerami i rzeczy osobiste, jak kuwety na dokumenty czy wózki bagażowe są dezynfekowane. Warto pamiętać, że na terenie całego lotniska dostępne są powszechnie środki do odkażania dłoni. Każdy pasażer musi liczyć się z tym, że przy wejściu na lotnisko zostanie poddany testowi. Chodzi tutaj o bezdotykowy i w 100% bezpieczny dla zdrowia pomiar temperatury przy pomocy urządzeń termowizyjnych.

Zredukowana ilość pasażerów w autobusach dowożących i procedura Self- Boardingu

Liczba pasażerów została zredukowana zarówno w autobusach, jak i w odprawie do 40% pojemności danego środka lokomocji lub też miejsca, w którym odbywa się przygotowanie do wylotu. Przed wejściem na pokład każda osoba musi poddać się procedurze Self Boardingu. Pasażerowie samodzielnie odbijają karty przy bramkach, bez pomocy personelu. Wejście na pokład oraz jego opuszczenie po przylocie odbywa się strefowo, co oznacza, że pasażerowie opuszczają samolot w ściśle określonej kolejności, według numeru zajmowanego przez nich miejsca.

Pandemia koronawirusa zmieniła także organizację w terminalach i funkcjonowanie portów lotniczych. Należy liczyć się z tym, że wzmożone procedury bezpieczeństwa mogą utrudniać wylot osobom nie stosującym się do nich.

 

Zapoznaj się się jakie dokumenty musisz posiadać przekraczając granicę poszczególnych krajów (na stronie IATA): czytaj więcej.